1) de stat și demonstrează teorema privind suma unghiurilor unui triunghi 2) și specificați - răspuns School

1) de stat și demonstrează teorema privind suma unghiurilor unui triunghi? 2) Identificarea și ak Prizna dovedesc egalitatea de triunghiuri dreptunghiulare ipotenuza3) ce unghi se numește unghiul exterior al triunghiului? Dovedește teorema privind unghiul exterior al triunghiului?

4) Explicați ceea ce se numește un segment înclinat trase dintr-un anumit punct într-o anumită linie?

5) Să se arate că triunghiul împotriva latura mai mare este un unghi mai mare?

(De preferință cu imagini) Vă mulțumim!

Mesaj de navigare

Un gând pe „1) de stat și demonstrează teorema privind suma unghiurilor unui triunghi? 2) Formulați și "

1) suma unghiurilor unui triunghi de 180 gr.

Fie ABC „- un triunghi arbitrar. Prin partea de sus a liniei B, paralel cu linia de curent alternativ. Notă pe acesta un punct D, astfel încât punctele A și minciună D pe diferite părți ale liniei drepte BC .Ugly DBC și sunt interioare ACB situată transversal (la BC care se intersectează și linii paralele AC și BD). => Suma unghiurilor unui triunghi la nodurile B și C este egal cu unghiul de cantitate ABD este contribuit toate cele trei unghiuri ale unui triunghi este egală cu suma unghiurilor ABD și BAC. Deoarece aceste colțuri interioare pentru paralel cu o singură față cu AC și BD intersectându-AB. atunci suma lor este de 180 °.

2) Dacă cateta și ipotenuza ipotenuza unui triunghi, respectiv, iar celălalt cateta triunghiului, aceste triunghiuri sunt dreptunghiulare.

construi două triunghiuri drepte ABC și A'B'C „în care unghiurile C și C“ - picioarele drepte ale UA și A'C «sunt egale, ipotenuza AB și A'b» sunt de asemenea egale.Atragem o MN linie dreaptă și nota pe ea punctul C, din acest punct cheltui SK perpendicular pe linia MN. Apoi, unghiul drept ABC impune unghiul liniei de triunghi KSM, astfel încât vârfurile lor sunt aliniate și cateta AC a mers la bârnă SC, atunci soarele se duce catete de-a lungul liniei CM. Unghiul drept al triunghiului A'B'C „impune unghi drept KCN, astfel încât vârfurile lor sunt aliniate și cateta A'C“ a continuat fascicul SC, apoi cateta S'V „merge la bârnă CN. Nodurile A și A „coincid din cauza egalității picioarelor și A'C AU“.

Triunghiurile ABC și A'B'C „constituie împreună un triunghi isoscel BAB“, în care UA va fi ridicată și bisectoarea și, prin urmare, axa de simetrie a triunghiului BAB „Din aceasta rezultă că / = ABC / A'B'C“.

3) unghiul triunghiului adiacent unghiul la vârful. Unghiul exterior al triunghiului este egală cu suma a două unghiuri ale unui triunghi nu este adiacent ei

Dovada. Fie ABC - triunghi. Prin teorema suma unghiurilor într-un triunghi
ABC ∠ + ∠ BCA + ∠ CAB = 180 °.
Rezultă
ABC ∠ + ∠ CAB = 180 ° - ∠ BCA = ∠ BCD

4)
În cazul în care linia trasată prin punctul intersectează celălalt drept, dar nu perpendicular pe acesta, apoi se taie din acest punct până la punctul de intersecție cu o altă linie numită înclinată la această linie.

Împotriva latura mai mare a triunghiului se află un unghi mai mare.

Fie / partea ABC AB BC partea mai lungă. Arătăm că unghiul C, care se află pe latura mare AB, mai mare decât unghiul culcat împotriva inferior VS.Otlozhim laterale pe partea AB din punctul de segment B BD egal cu BC lateral și să se alăture segmentului. punctul D și C.

Triunghi isoscel DVS. Este egală cu VDS unghiul colțului de VSD, deoarece acestea sunt împotriva laturile egale ale triunghiului.

Unghi - VDS ADS colțul exterior al triunghiului, deci este mai mare decât unghiul A.

Deoarece / VSD = / VDS, apoi un unghi mai mare decât unghiul A VSD: / VSD> / A. Dar unghiul VSD este doar o parte din colț C, astfel încât unghiul C va fi mai mare decât unghiul A.