1) Care este volumul unei prisme hexagonale regulate, cu o lungime laterală a unei baze și

1) Care este volumul unei prisme hexagonale regulate, cu o lungime laterală a bazei și majore diagonale (prismei) cu?

2) Găsiți un volum paralelipipedic dacă baza sa are laturile 3m si 4m, iar unghiul dintre ele 30 (grade), iar una dintre diagonalele formelor de bază cu planul Hugo 30 (grade).3) Găsiți volumul piramidei a cărei bază este un paralelogram cu laturile 2 și (radicand 3) și unghiul dintre ele 30 (grade), în cazul în care înălțimea piramidei este la baza diagonală.

1) Date: prismă hexagonală ABCDEFA1B1C1D1E1F1 AB = a, AD1 = c. Cauta: V prismă. Soluție: 1) V = S * h, prin urmare, suntem în căutarea zonă prima bază. 2) rădăcină S = a2 de trei cu doi (formula uita în manualul sau de pe Internet, care va scădea la ieșire foarte lung și nu neapărat - avem despre el nimeni nu întreabă =)) 3) Acum suntem în căutarea pentru înălțimea. Este simplu: Înălțimea maximă - AD1. Dreptunghiular - AD1D triunghi. AD1 ^ 2 = AD ^ 2 + DD1 ^ 2 c ^ 2 = (2R) ^ 2 + h ^ 2 hexagon regulat R = a, totuși h ^ 2 = c ^ 2 - 4a ^ 2 h = korenkvadratnyyiz (c ^ 2 -4a ^ 2) 4) V = a ^ 2 din trei rădăcini pe doua korenkvadratnyyiz * (c ^ 2-4a ^ 2) = oa treia problemă: Dată: piramidă SABCD AD = 2, AB = rădăcina pătrată a trei; unghi A = 30 grade BD = h Gaseste: Volum piramida. Soluție: 1) V = 1/3 S * h 2) S = sin A * AB * AD = sin 30 * rădăcină de trei * 2 * 2 = 1/2 * = rădăcină pătrată din trei rădăcină de trei 3) În conformitate cu teorema cosinusului în triunghiul ABD găsi BD BD ^ 2 = AB ^ 2 + AD ^ 2 - 2cos30 * AB * AD BD ^ 2 = 3 + 4 - 2 * rădăcină de trei pentru două * rădăcină de trei * 2 BD ^ 2 = 7 - 6 1 = BD = h = 1 aprilie) V = 1/3 * rădăcină de trei * 1 = rădăcină pătrată din trei cu trei. Acesta este volumul)Regulate fețele laterale piramidă triunghiulară sunt înclinate față de planul de bază la un unghi de 45 de grade. Distanța de la centrul de jos pe fața laterală a rădăcinii este egală cu 6 cm. Găsiți suprafața laterală a piramidei.

1. În triunghiul în unghi drept sunt egale cateta de 10 cm și opusă pentru un unghi de 60 de grade. Găsiți celălalt picior și zona triunghiului.

2. dreptunghiular trapezului de bază mai mică egală cu 6 cm, iar partea laterală inferioară - de 2koren 3. Găsiți zona trapezului, în cazul în care unul dintre unghiurile sale este egal de 120 de grade.

In triunghiul isoscel ABC este egală cu lungimea rădăcinii de bază a două, la unghiul de bază de 30 de grade. Găsiți lungimea bisectoarea AD