Rangers

  • soldați americani rangers speciale de rasa, ofițerii Romania
    Informații și portalul de aplicare a legii. Informațiile cele mai complete, obiective și în timp util cu privire la activitățile de aplicare a legii și a altor securitate și control al ministerelor și departamentelor, precum și a publicului, veterani, militar-patriotice și asociațiile sportive.
  • Cine sunt Rangers
    Rangers - soldatii americani din Statele Unite ale Americii. Foarte des, cuvântul „ranger“ și „soldați“ sunt folosite ca sinonime, deși există o diferență. Mai e cineva îi numește poliția, dar aceasta este doar o excepție de la general