Evaluare Cambridge English Language

  • cambridge Celta
    Cambridge Celta program de formare de bază al Centrului este de Cambridge CELTA (Certificat în predarea limbii engleze pentru vorbitori de alte limbi), care permite titularului certificatului