Certificat de limba engleza

  • Celta - l
    CELTA este: Ce este CELTA? CELTA „(certificat de limba engleză în predarea limbii engleze pentru adulți.) - certificat pentru a preda limba engleză ca limbă străină pentru adulți.