3-PIT - Secțiunea 2

V. Procedura de completare Secțiunea 2 „Calcularea bazei de impozitare și suma impozitului pe venit impozabil la cota de 30% din“ formularul de declarație

5.1. Secțiunea 2 din formularul Declarației contribuabililor care nu sunt scutite de impozit rezidentă în România, calculează suma totală a veniturilor supuse impozitului, baza de impozitare și valoarea taxei de plătit (cost suplimentar) în buget sau de rambursat de la bugetul de venituri impozabile la cota de 30%.5.2. Linia 010 indică valoarea totală a veniturilor primite din surse din România, care este transferată de sub-2.1 Leaf A, - pe veniturile derivate din surse din România, sunt impozitate la 30%.

5.3. Linia 020 prezintă suma totală a veniturilor care nu sunt supuse taxei în conformitate cu al șaptelea paragraf punctul 8 și punctele 28, 33 și 43 din articolul 217 din Cod, care se determină prin însumarea suma valorilor indicatorilor de la punctul 1.9 Leaf G1 și G2, paragraful 2 al Liszt.

5.4. Valoarea totală a venitului, impozabil în proporție de 30% (linia 030) se calculează prin deducerea din valoarea indicatorului în linia 010 a valorilor indicatorului pe linia 020.

5.5. Linia 040 indică valoarea cheltuielilor deductibile pentru venitul pe tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente financiare forward menționate la subsecțiunea 9.3 H Liszt.

5.6. Baza de impozitare (suma venitului impozabil) este recunoscut în linia 050 și se calculează ca diferență între valoarea totală a venitului supus impozitului la rata de 30% (linia 030), precum și costurile totale specificate în linia 040. Dacă rezultatul va fi negativ sau egal cu zero, pe linia 050 este pus la zero.5.7. Pentru a calcula valoarea finală a impozitului datorat (cost suplimentar) sau de rambursat de la buget, contribuabilul precizează:

- pe linia 060 - valoarea totală a taxei calculată pentru plata, care este transferată de sub-2.3 Leaf A;

- pe linia 070 - suma totală a taxelor reținute la sursa de plată, care este transferată de sub-2.4 Leaf A;

- pe linia 080 - suma totală a impozitului plătit pe baza de impunere pentru plata impozitului pe venitul personal în legătură cu comunicarea un agent fiscal privind imposibilitatea impozitului cu reținere la sursă și valoarea datoriei fiscale;

- pe linia 090 - valoarea totală a taxei care urmează să fie rambursat de la buget pentru a calcula un indicatori de pre-însumate suma totală a impozitului reținut la sursă de plată (linia 070), valoarea totală a taxei plătite pe baza de impunere pentru plata impozitului pe venitul personal în legătură cu mesajul de un agent fiscal privind imposibilitatea impozitului cu reținere la sursă și valoarea impozitului datorat (linia 080). Din suma obținută a taxei se scade impozitul totală calculată pentru plată indicată în rândul 060. În cazul în care un rezultat negativ este obținut decât sau egal cu zero, este plasat pe linia 090 în liniuță;

- pe linia 100 - valoarea impozitului plătit (cost suplimentar) la bugetul pentru care calculul valorilor pre-însumate în sume globale de impozitul reținut la sursă de plată (linia 070), iar valoarea totală a taxei plătite pe baza de impunere pentru plata impozitului pe venit persoane fizice în legătură cu comunicarea un agent fiscal privind imposibilitatea impozitului cu reținere la sursă și valoarea impozitului datorat (linia 080).

Din suma totală a taxei de plătit calculată indicată la linia 060, se scade suma indicilor în liniile 070 și 080. Dacă un rezultat negativ este obținut decât sau egal cu zero, este plasat pe linia 100 o liniuță.